İcra-İflas Hukuku

Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takip İşlemler

İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

İhtiyati Haciz ve Tedbir Kararlarının Alınması İçin Yapılan Başvurular

Menfi Tespit Davaları

İcra Ceza Davaları (Taahhüdü İhlal, Nafaka, Malvarlığını Azatlma, İflas İstememe vb.)

İpotek, Rehin İşlemleri, Konması ve Kaldırılması

İlamlı, İlamsız Takip İşlemleri

Kira Alacağına İlişkin Takip Ve Tahliye İşlemleri

İflas Yolu İle Takip İşlemleri, İflas Davası ve İflasın Ertelenmesi İşlemleri

İcra takibine İtiraz, İcra Takibinin İptali ve Taliki İşlemleri

İtirazın Kaldırılması, İtirazın iptali, Menfi tespit

İcra ve İflas Kanunu’ndan Doğan Tüm İşlemler ve Davalar Alanında Hukuki Danışmanlık ve Avukatlık Hizmeti verilmektedir.

Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 İstanbul Yazılım