İcra-İflas Hukuku

Genel Haciz Yoluyla İcra Takibi

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takip İŞlemler

İpoteĞin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İcra Takibi

İhtiyati Haciz ve Tedbir KararlarInIn AlInmasI İçin YapIlan BaŞvurular

Menfi Tespit DavalarI

İcra Ceza DavalarI (Taahhüdü İhlal, Nafaka, MalvarlIĞInI Azatlma, İflas İstememe vb.)

İpotek, Rehin İŞlemleri, KonmasI ve KaldIrIlmasI

İlamlI, İlamsIz Takip İŞlemleri

Kira AlacaĞIna İliŞkin Takip Ve Tahliye İŞlemleri

İflas Yolu İle Takip İŞlemleri, İflas DavasI ve İflasIn Ertelenmesi İŞlemleri

İcra takibine İtiraz, İcra Takibinin İptali ve Taliki İŞlemleri

İtirazIn KaldIrIlmasI, İtirazIn iptali, Menfi tespit

İcra ve İflas Kanunu’ndan DoĞan Tüm İŞlemler ve Davalar AlanInda Hukuki DanIŞmanlIk ve AvukatlIk Hizmeti verilmektedir.

Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 İstanbul Yazılım