İş Hukuku

İhbar, kıdem ve işe iade davaları açılması ve takibi,

Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi,

Fazla mesai ücretleri ve yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ve hesaplanması,

İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması,

İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması,

Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması,

Çalışanların yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların takibi,

Çalışan ve üçüncü kişiler yönünden işverenin kusursuz sorumlulukları,

Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri,

İş sözleşmeleri taslaklarını hazırlamak ve müzakerelerde bulunmak,

Karşılaşılabilecek diğer meseleler.

Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 İstanbul Yazılım