Aile ve Miras Hukuku

Aile konutu ve uygulamaları

Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar

Boşanma davaları

Evlat edinme izin davası

Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması

Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri

Mal rejiminde eşlerin yasal alım hakları

Mirasçılık belgesinin iptali davaları

Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar

Mirasta defter tutulması

Nafaka davaları

Nişan bozulmasından doğan davalar

Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları

Tazminat davaları

Tapu ve nüfus müdürlüklerinde isim düzeltilmesi, değiştirilmesi, yaş düzeltilmesi ve kazai rüşt davları

Tenfis davaları

Terekede ihtiyadi tedbirler

Terkis ve mirasta iade davaları

Velayet davaları

Vesayet ve kayyım davaları

Vasiyetnamenin iptali davaları

Veraset ilamı çıkartılması(Mirasçılık Belgesi)

Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 İstanbul Yazılım