Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul satış ve devrine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması, satış vaadi sözleşmelerinin, alım, önalım, geri alım hakkı tanıyan sözleşmelerin ve sair proje geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması;

Gayrimenkullerin üzerlerinde üst hakkı, intifa hakkı veya sükna gibi sınırlı ayni hakların kurulması; rehin ve ipotek tesisi;

Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,

Tapu incelemeleri yapılması ve durum tespit raporlarının hazırlanması;

Gayrimenkul finansmanı konularında hukuki destek verilmesi; mortgage kredileri, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyum sözleşmeleri; proje finansmanı, teminat ve kredi sözleşmelerinin hazırlanması;

İş geliştirme, mimarlık, mühendislik, inşaat, inşaat yönetimi, proje yönetimi, pazarlama, işletme, lisans, aracılık, simsarlık sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;

Tapu ve imar hukukuna ilişkin hukuki destek ve avukatlık hizmetleri sunulması; tapu iptal, tapu düzeltme, tecavüzün men’i davalarının açılması ve takibi,

Eski eserlerin hukuki statüsüne ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,

Gayrımenkul yatırım fonlarının kurulması konusunda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,

Kamulaştırma davalarının, kamulaştırmasız el atma davalarının açılması ve takibi,

Kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında gerek sözleşmelerin hazırlanması ve yönetimi, gerekse de hukuki uyuşmazlıklara dair dava hizmetlerinin verilmesi,

İmar planlarına ve parselasyonlara itirazların hazırlanması, iptal davalarının açılması,

ÇED gerekli değildir kararlarına ve ÇED raporlarına karşı açılan iptal davalarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve davaların takibi,

Kamu kurumlarından alınacak izin ve ruhsatlara ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;

Gayrımenkul hukuku kapsamına giren konularda davaların açılması ve takibi, açılan davalara karşı hukuki stratejinin belirlenerek davaların takibi hizmetleri.

Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 İstanbul Yazılım