Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Dava Vekilliği Hizmetlerimiz:

Gümrük Davaları

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Davaları

Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanundan Doğan Davalar

Uluslararası Tahkim Yollarına Başvuru Ve Sorunların Tahkim Yolu İle Çözülmesi

Uluslararası Ticari Sözleşmelerden Doğan Davaların Yetkili Mahkemelerde Çözümü

Ticari Şirketlerin Alım Ve Satımı

Hisse Devir İşlemleri, Şirket Devir Ve Birleşmeleri

Ortaklık Sözleşmeleri

Kıymetli Evrak Hukuku

Risk Sermayesi

Sermaye Piyasaları

Kredi Sözleşmeleri

Leasing Sözleşmeleri

Ticari Alacak Davaları

Haksız Rekabet Eylemlerinden Kaynaklı Tazminat Ve Ceza Davaları

Cari Hesaptan Kaynaklı Alacak Davaları

Fatura Alacakları Davaları

Ticaret Hukuku Danışmanlık Hizmetlerimiz:

Haksız Rekabet

Şirket Yönetimi

Uluslararası Distribütörlük Anlaşmaları

İmtiyaz, Bayilik, Acentelik Sözleşmeleri

Kredi Anlaşmaları

Tüketicin Korunması

Sermaye Artırımları Ve Azaltılması İşlemleri

Hisse Senetleri Ve Tahvilleri İle İlgili İşlemler

Yurtdışı Alacak Takibi

Yurtdışı Yatırım Danışmanlığı

Gümrük İşlemlerinin Yapılması

İhracat Tahsillerinin Denetlenmesi

İthalat İşlemlerinin Yapılması

Sözleşmelerin İstenilen Dilde Hazırlanması

Transit Ticaret Ve Standardizasyon Hakkında Denetimler Ve Düzenlemeler

Serbest Bölgelerde Karşılaşılan İhtilafların Çözümü

Uluslararası Sözleşmelerin Hazırlanması, Denetlenmesi Ve Yorumlanması

Yabancı Dil Sözleşmelerin Hukuk Tekniğine Uygun Tercüme Edilmesi

Fatura Ve Cari Hesap Alacaklarına İtiraz Edilmesi

Ayıplı İfada İhtar Ve İhbar Süreçlerinin Takibi

Alacaklı Ve Borçlu Temerrüdü İşlemlerinin Takipleri

İflas İşlemlerinin Takibi

Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 İstanbul Yazılım