İdare ve Vergi Hukuku

Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması

İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi

Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü

Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

Gelir vergisi, katma değer vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi emlak vergisi ve diğer tüm vergi türlerine ilişkin ihtilaflar

Vergi cezalarına ilişkin uzlaşma vaki olmadığı takdirde yetkili Vergi Mahkemesi‘nde dava açılması

Beyana dayanan tarh, re’sen, ikmalen veya idare tarafından yapılan tarh işlemleri

Yanlış veya eksik gelir beyanı, hatalı indirimler

Asgari geçim indirimi, engellilik indirimi ve şahıs sigorta primlerinin vergi matrahından indirimi işlemlerinin yapılması

Kurumlar vergisi (Ar-Ge) indirimi işlemlerinin yapılması, devlet teşvik şartlarının ihlal edilmesi, Ar-ge projesinin tamamlanamaması veya başarısızlıkla sonuçlanması

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanması ve veraset ve intikal vergisinden borç ve masrafların düşülmesi

Mükelleflerin vergi amortisman indirimlerinin sağlanması

Kurumlar ve çalışanların vergi kesintileri

Yabancılara vergi kimlik numarası çıkarılması

Kurumlar vergisi muafiyeti ve istisnaları

Kurumlar vergisinden gider indirimi ve zarar mahsubu yapılması işlemleri

Örtülü sermaye, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ihtilaflar

Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma işlemlerinin yapılması

Hesap hataları ve vergilendirme hatalarının düzeltilmesi

Vergi ziyaı suçu, usulsüzlük cezaları ve kaçakçılık suçları

Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 İstanbul Yazılım