Eşya Hukuku

• Zilyetliğe dayalı davalar (Zilyetliğin korunması, El atmanın önlenmesi)

• İstihkak davası

• Menkul ve gayrimenkuller üzerinde paylı ve elbirliğiyle mülkiyet tesisi

• Sınırlı ayni hak tesis işlemleri

• Alım, önalım, satım sözleşmeleri

• Tapu iptali ve tescil davaları

• Tapu sicili düzeltme işlem ve davaları

• İrtifak ve rehin haklarına dayanan davalar

• Ecrimisil davaları

• Kamulaştırmasız el atma davaları

• Ortaklığın giderilmesi davaları (İzale-i Şuyu)

• Sebepsiz zenginleşme davaları

• Kat mülkiyetinden kaynaklı davalar

• Diğer dava ve işler

Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 İstanbul Yazılım