İlaç-Tıbbi Cihaz ve SağlIk Hukuku

Genel danışmanlık

Ruhsatlandırma/izin, fiyat ve geri ödeme

Klinik çalışmalar ve gözlem çalışmaları ve Tanıtım faaliyetleri

Sağlık mensupları etik kurallar

Teknoloji transferi, ortak pazarlama ve fason üretim anlaşmaları sağlık meslek mensupları ile iletişimde uyulacak etik kurallar

İlaç hammaddelerine ve üretim, dağıtım, distribütörlük, sözleşmeleri

İlaç Lisans, teknoloji transferi, ortak pazarlama ve fason üretim anlaşmaları

Ortak araştırma, işbirliği ve geliştirme planları, veri koruması sözleşmeleri

FCPA, UKBA ve eşdeğeri olan Türk kuralları ve düzenleyici kurallara uyum denetim ve eğitim

Sağlık personeli tıbbi hatalarından doğan sorumluluk

Hekim ve hasta hakları

Özel sağlık kuruluşu yönetimi

Marka ve patent davaları

Malpraktis ve sorumluluk davaları

Hukuk, idare ve ceza davaları

Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 İstanbul Yazılım