Sigorta Hukuku

Rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkili temsil etmek,

Müvekkillerin sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkileri hakkında danışmanlık hizmetleri,

Müvekkillerin her türlü işlem ve yatırımlarının ve kredilerinin risk sigortası ile teminat altına alınması için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri,

Temsil edilen sigorta şirketleri ve acenteleri trafik sigortacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması, bu alanda hukuki başvurular,

Kara, hava, deniz yük ve kargo taşımacılığında oluşan kazalardan doğan tazminat davaları,

Ulusal ve uluslararası sigorta ve reasürans şirketlerine hukuki danışmanlık hizmeti sunulması,

Risk tespiti yapılması, yangın sigortası poliçeleri, ferdi kaza poliçeleri, yönetici sorumluluk poliçeleri, mali mesuliyet sigorta poliçeleri, emtia nakliyat sigortaları, denizcilik sigorta poliçeleri gibi poliçelerin ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, sözleşmeler hakkında görüş verilmesi,

Sigorta şirketleri ile sigortalılar arasında doğan uyuşmazlıklar ile tazminat davalarında sigorta tahkim komisyonu, arabuluculuk ve dava süreçlerinde müvekkillerin etkin şekilde temsili, sigortalı veya üçüncü kişilerin tahkim başvurularının yapılması 

Sigorta poliçelerine ilişkin hizmetler

Bize Ulaşın
Bizi Sosyal Medyadan Takip Edin
Tüm Hakları Saklıdır. © 2019 İstanbul Yazılım